1. Allmänt
  För att få handla hos Samnyttbutiken (www.samnyttbutiken.se), nedan kallad Butiken, måste du vara över 18 år. Vid beställning i vår onlinebutik träffas avtal om köp när din betalning blivit godkänd.
  Om du handlar med annan persons personuppgifter, utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Butiken, kommer detta att polisanmälas.
  Vi reserverar oss för slutförsäljning.
 2. Betalning
  2.1 Priser
  Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma, se ytterligare information nedan. Butiken reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå online och i butik.

  2.2 Betalningsalternativ
  Vi använder oss av Stripe kortbetalning (stripe.com) samt Swishbetalning.
 3. Leverans och frakt
  Vi använder oss av Postnord för transport till ditt närmaste utlämningsställe eller hemadress. Vi skickar endast varor som paket eller brev inom Sveriges gränser.
  Uthämtning av beställningar kan hanteras personligen eller med hjälp av bud. Budet måste då kunna uppvisa både sin och beställarens legitimation.
  Vänligen notera att vissa varor är markerade med längre leveranstider. På grund av externa faktorer i logistikkedjan, så som till exempel semestertider, kan vissa produkter skickas senare än när beställning görs. Varor som omfattas av detta är markerade på butikssidan och i kassan.

  3.1 Leveranssätt
  Butiken skickar dina varor som paket eller brev inom Sverige. I dagsläget kan vi inte erbjuda leveranser till andra länder. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar orsakade av ombud.

  3.2 Felleverans
  Om du mot all förmodan skulle få en vara som du inte har beställt kontaktar du vår kundservice [email protected] så hjälper vi dig att returnera varan.

  3.3 Transportskada
  Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl det omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Fick du den direkt i brevlådan kontaktar du PostNord. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. 
  Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast 7 dagar från det att du tagit emot din vara.
 4. Ånger-, retur- och bytesrätt
  4.1 Allmänt om ångerrätt, öppet köp och bytesrätt
  Vi erbjuder i dagsläget inget öppet köp.
  Du kan läsa mer om svensk lagstiftning kring köp via internet hos Konsumentverket. 

  4.2 Avbeställning
  Om du vill avbeställa en lagd beställning, kontakta vår kundservice snarast [email protected]. Om din beställning redan har hunnit bli expedierad är det inte längre möjligt att avbeställa varan/varorna och du är därmed skyldig att motta din beställning. Om du efter att du tagit emot din vara ångrar ditt köp gäller ordinarie villkor för ångerrätt och returhantering. Avbeställningen gäller från det att du har mottagit en bekräftelse gällande avbeställningen från oss på Samnytt.

  4.3 Ångerrätt
  Du har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar, utan att ange något skäl. Ångerperioden räknas från det datum då du mottog den sista varan/varorna i din beställning. Kontakta vår kundservice på [email protected] så skickar returadressen till dig.

  Vid nyttjande av ångerrätten återbetalar vi alla betalningar från dig, inklusive kostnaden för vårt standardleveransalternativ, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att du meddelat ditt beslut att utnyttja ångerrätten. Vi kommer att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning, utan att det medför några extra avgifter för dig. Butiken har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varorna eller bevis på att du har skickat tillbaka varorna (det alternativ som inträffar först).
  Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du önskade nyttja ångerrätten. Kostnad för returen av varorna står du själv för.

  Har du hunnit använda din vara gäller inte ångerrätten. Dessa ärenden hanteras individuellt.

  4.4 Returhantering
  Vid retur måste du kontakta vår kundservice på [email protected]. Retur av vara ska alltid styrkas med inköpskvitto. Du ansvarar för att varan kommer till oss i oskadat skick, vilket är viktigt om du önskar returnera på annat sätt än det sätt som varan levererades på. Se därför till att varan emballeras väl, i originalförpackningen.

  Vid godkända garantiärenden samt reklamationer står Butiken för alla kostnader inklusive frakt. Vid nyttjande av ångerrätten eller öppet köp står du själv för returfrakten.

  Returen är inte godkänd förrän Butiken kontrollerat varan. Vid godkänd retur och ångerrätt sker återbetalning på samma sätt som betalningen skett. Vid ej godkänd retur och ej uthämtad försändelse (i butik eller på postombud) debiteras en administrativ kostnad om 250 kr. Dessa returer betraktas dock inte som ett utnyttjande av ångerrätten.

  4.5 Undantag outhämtat paket
  Ditt paket ligger normalt kvar hos ombudet i 7-14 dagar efter att det ankommit, beroende på vilken speditör du valt. Skulle du inte hämta ut ditt paket inom denna tid så kommer paketet att gå i retur till oss och vi kommer att debitera dig en avgift på 250 kr för ej uthämtat paket.
 5. Reklamation
  5.1 Garanti och reklamation
  Som privatperson omfattas du av konsumentköplagen, vilket innebär att du har reklamationsrätt under 3 år. För övrigt gäller svensk konsumentlag, läs mer hos Konsumentverket.

  Du ska aldrig betala frakt eller returkostnad om felet orsakats av oss. Innan reklamationen, rådgör alltid med vår kundservice som du når på [email protected] så att vi på bästa sätt kan avhjälpa felet (se vidare information ovan angående Returhantering). Felet ska anmälas inom skälig tid efter det att du mottagit varan.

  Om du vill utnyttja din garanti och det visar sig att felet beror på yttre åverkan och det därför inte täcks av garantin, står du för eventuell hanteringskostnad. Butikens medarbetare kommer i första hand att avgöra om felet beror på en felaktigt producerad vara eller yttre åverkan efter att varan nått dig.

  Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Det är dock en förutsättning att fel inte har uppstått som följd av felaktigt bruk av varan. Är det fel på varan har Butiken rätt att inom 6 månader åtgärda felet. Om så inte sker har du rätt att få en ny vara som ersättning för den defekta varan. Vid korrekt reklamation ersätts du som kund för eventuella fraktkostnader. Reklamation ska vara oss tillhanda inom skälig tid. Reklamation som sker inom 2 månader från köptillfället anses alltid som inom skälig tid.

  Butiken förbinder sig att alltid följa  Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

  5.2 Lösning och hjälp i tvistemål
  Vi på Butiken hoppas så klart att tvister aldrig ska uppstå för dig som kund. Om det mot förmodan skulle göra det så finns det hjälp att få genom en tvistlösningssida som är gemensam för hela EU. Sidan är speciellt framtagen för att konsumenten ska kunna handla fritt över Europas gränser och kunna få hjälp om något går snett. EU:s
  tvistlösningssida är skapad för dig som handlar på nätet från ett företag som är lokaliserat i något av EU-länderna och där du upplever att du behöver hjälp i ett tvistemål http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Personuppgifter och sekretess
  Ta del av Samnytts personuppgiftspolicy och cookie-policy.
 7. Reservation
  Vid eventuell slutförsäljning av vara eller missberäkning av antal lagervaror har Butiken rätt att häva köpet och återbetala eventuell betalningar gjorda av dig. Vi kontaktar i sådant fall dig via mejl för att se hur detta på bästa sätt ska lösas.
 8. Force Majeure
  Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att Butiken befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
 9. Bolagsinformation
  Kontaktuppgifter
  Organisationsnummer 802474-0410
  Samnytt
  Box 5385
  102 49 Stockholm 
  [email protected]
Varukorg